Klassisk yoga nivå 2 tirsdager kl. 17:30

Kjøp
  • kr 2 070,00

Kurstid: 1,5 klokketime.
Nivå 2 bygger på nivå 1.
Du vil på dette kursnivået tas dypere inn i yogastillingene; du vil oppleve at de blir litt mer krevende fysisk i relasjon til både styrke og strekk. Vi øker detaljeringsnivået mht. teknikk da øvelsene blir mer krevende, for å ivareta kroppen og videreutvikle praksisen som ble påbegynt på nivå 1.
Det introduseres flere pusteteknikker, som på ulike måter påvirker oss fysisk og mentalt, og vi fordyper oss spesielt i Blåsebelgen (Bhastrika).
Avspenningsteknikker og meditasjoner vil også bli litt mer omfattende og fordypende. Yoga Nidra (dybdeavspenning) introduseres i sin fulle versjon.